PERGOLA 50 IO 50/12

Ref: 1051388

PERGOLA 50 IO 50/12

PERGOLA 50 IO 50/12 RRF 3M UNI

Jedina serija radio motora koja su posebno dizajnirana za pergole. Obezbedite dug životni vek Vašoj pergoli zahvaljujući naprednoj funkcionalnosti.

Applications
Pergola
Compatible
Tahoma compatible

Benefits

Savršeno zategnut i atraktivan

  • Tkanina pergole garantovano ostaje zategnuta tokom eksploatacije.

Zaštita mehanizma

  • Kada je tkanina pergole zategnuta, elektronska funkcija za detekciju zategnutosti momentalno zaustavlja motor. Ova funkcija može da se podesi na tri različita nivoa zategnutosti kako bi odgovarala datoj pergoli.

Zaštita tkanine i motora

  • Ukoliko se prilikom otvaranja ili zatvaranja pergola naiđe na prepreku, motor se odmah zaustavlja.

Omiljeni položaj „my“

  • Za krovnu tendu i vertikalni skrin korisnik može memorisati omiljeni položaj koji se aktivira korišćenjem daljinskog upravljača.

Technical characteristics

Tip krajnjeg proizvoda Pergola
Nominalni napon/Frekvencija 230V
Radio frekvencija 868.95Mhz MHz
Termalno vrijeme 4 mn