SOMFY PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Poslednja verzija: 18/07/2017

Dalji tekst služi za obaveštenje o metodu prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka od strane SOMFY kao rukovaoca ličnih podataka obrađenih preko sajta somfy.fr ili bilo kog drugog Internet sajta koji pripada SOMFY (u daljem tekstu “Internet stranica”).

Korišćenje našeg Internet sajta ili naših usluga podrazumeva automatski pristanak na našu politiku u vezi sa u vezi sa zaštitom privatnosti Vaših ličnih podataka. Međutim, imajući u vidu da trenutno postoji potreba da se prikupe lični podaci, ovim tražimo Vaš izričit prethodni pristanak za njihovo korišćenje za potrebe koje nisu u vezi sa pružanjem usluga na koje želite da se prijavite.

U svakom slučaju, SOMFY je posvećen poštovanju propisa Evropske Unije i lokalnog zakonodavstva o podacima o ličnosti i ličnim slobodama. U skladu sa navedenim, ukoliko je takva obaveza predviđena propisima, SOMFY je već obavestio nadležne organe o postupku obrade podataka preko Internet stranice.

Kao rukovalac podacima, SOMFY je u svakom slučaju posvećen poštovanju sledeća dva principa:

Vi ste jedini vlasnik podataka koje obrađujemo
Vaši podaci se obrađuju na transparentan, poverljiv i siguran način.

DEFINICIJE

“Lični nalog”: ima značenje interfejsa na SOMFY internet sajtu na kome se čuvaju svi lični podaci o potrošaču. Potrošač može pristupiti ovom nalogu pomoću svog korisničkog imena i lozinke.

“Proizvodi”: ima značenje predmeta, proizvoda i delova koji se prodaju na jednom od SOMFY internet sajtova.

“Usluge”: označava sve usluge koje su dostupne na internet sajtu

“SOMFY internet sajtovi”: ima značenje svih SOMFY internet sajtova: somfy-connect.com, somfy.rs

I - PODACI KOJE TRAŽIMO OD VAS
1. Postupak koji se koristi i priroda prikupljenih informacija

Postoji nekoliko načina na koje možemo prikupljati i obrađivati Vaše lične podataka:

a/ Kada komunicirate sa našom kompanijom, prikupljene informacije se obrađuju kompjuterskim putem, a posebno u sledećim slučajevima:

 • Kada posećujete SOMFY internet sajtove
 • Kada otvarate korisnički nalog u odeljku "Moj nalog" ili u nekom drugom odeljku, ili kada otvarate poslovni nalog na SOMFY internet sajtu;
 • Kada kupujete SOMFY Proizvoda putem interneta ili se pretplaćujete na SOMFY Usluge;
 • Kada registrujete bilo koju garanciju koju je dao SOMFY ili neko od SOMFY partnera na somfy.rs ili putem emaila;
 • Kada nas kontaktirate telefonom ili emailom radi korišćenja naše specijalizovane tehničke podrške ili servisa dostupnih nakon prodaje (npr. Somfy Support);
 • Kada zahtevate ponudu ili informaciju (npr. dokumentaciju) za jedan od Vaših projekata od nekog od naših poslovnih partnera navedenih na SOMFY internet sajtu ili preko telefona;
 • Kada učestvujete u anketi o zadovoljstvu korisnika, ponudi za sponzorstvo, ili igrici na jednom od SOMFY internet sajtova.

b/ Radi osiguranja dostupnosti naših SOMFY Usluga i Proizvoda, tehnički podaci koji se odnose na Vašu opremu i oni koji se odnose na korišćenje i konfiguraciju Vaših instalacija se čuvaju i drže na našim tehničkim serverima tokom celokupnog trajanja korišćenja naših Usluga i Proizvoda, a što se posebno odnosi na Proizvode koji kompatabilni sa našem sistemu daljinskog upravljanja i povezivanja kućnih automatizovanih usluga („Kućni Automatizovani Sistemi“).

Ovi tehnički podaci i podaci o korišćenju takođe mogu biti korišćeni od strane SOMFY ili nekog od njegovih partnera na osnovu Vašeg pristanka u cilju pružanja usluga Vama, a posebno radi održavanja i podrške.

Neki od SOMFY Kućnih Automatizovanih Sistema mogu zahtevati korišćenje integrisane tehnologije mobilnih uređaja (Smartphone, Touch Pad, tablet) u cilju omogućavanja sistema praćenja geografske lokacije. Naročito, u zavisnosti od korisničkog ugovora o korišćenju ove usluge (aktiviranje ove funkcije na mobilnom uređaju), podaci o geografskoj lokaciji ovog uređaja mogu biti povezani sa SOMFY aplikacijom u cilju kontrolisanja kućne automatizovane opreme korisnika, u skladu sa programiranim konfiguracijama.

Ovi podaci o geografskoj lokaciji se prikupljaju i obrađuju od strane sistemskog operatera mobilnog uređaja (iOS Apple Inc., Google Inc. Android). SOMFY poziva korisnika da pažljivo prouči pravila o privatnosti koje koriste sistemski operateri mobilnih uređaja.

Kroz statističko obrađivanje, ovi anonimni podaci nam omogućavaju da unapredimo naše proizvode i usluge.

c/ Prilikom posete SOMFY internet sajtovima ili korišćenja SOMFY Proizvoda ili Usluga, može doći da prikupljanja informacija o Vašim aktivnostima na ovim sajtovima putem kolačića ("cookies"). U vezi sa korišćenjem i svrhom kolačića, pogledajte stav II dole.

Uopšteno, podaci koje prikupljamo i obrađujemo o Vama odgovaraju prilici u kojoj se prikupljaju i neophodni su radi obrade Vaših zahteva. Ovi podaci mogu biti:

 • Identifikacioni podaci (kao što su korisničko ime, prezime, naziv, poštanska adresa i/ili email adresa, broj telefona);
 • Podaci koji su vezani za obezbeđivanje i upravljanje Vašim korisničkim nalogom (korisničko ime, lozinka);
 • Podaci koji se odnose na poslovni odnos (dan kada je započeto korišćenje usluga ili dan kupovine proizvoda, podaci o tehničkom problemu ili zahtev za asistenciju ili zahtevi za ponudu);
 • Podaci koji se odnose na organizovanje promotivnih igara i takmičenja (dan učešća, odgovori…);
 • Podaci koji se odnose na metode plaćanja korišćene na SOMFY internet sajtovima (podaci o bankovnom računu …)
 • Podaci koji se odnose na Proizvode koje ste kupili (lokacija na kojoj se Vaši Proizvodi nalaze, tehnički podaci i podaci o korišćenju i opcije konfiguracije za vašu povezanu automatizovanu kućnu opremu, slike, video zapisi…)

2. Transparentnost

1. Prilikom prikupljanja ličnih podataka i informacija obavestićemo Vas da li je odgovor na postavljeno pitanje obavezan ili fakultativan.

2. Svako odbijanje da se odgovori na obavezna pitanja čini obradu Vašeg zahteva nemogućom.

Lične podatke i informacije koje prikupimo koristimo kako bismo obezbedili:

 • Odgovarajuće funkcionisanje i konstantno unapređivanje SOMFY internet sajtova, kao i naših Proizvoda i Usluga;
 • Spajanja statističkih podataka u cilju unapređenja funkcionisanja SOMFY internet sajtova i kvaliteta Proizvoda i Usluga;
 • Stvaranja i članstava u SOMFY programu odnosa sa korisnicima;
 • Stvaranja i članstava u SOMFY zajednici korisnika Proizvoda;
 • Kompletiranja analize/procene tržišta;
 • Slanja naših biltena ili poslovnih ponuda po osnovu pristanka;
 • Upravljanja i kontrole poslovnih odnosa.

Dodatno, svaki anonimni podatak koji se prikupi, kao što su posećene stranice i zahtevi, omogućava nam bolje razumevanje Vaših prioriteta i interesovanja i pomaže unapređenje naše Internet stranice u Vašem najboljem interesu.

c. Možemo poveriti upravljanje posećivanja („hosting“) naših internet sajtova ili određenih usluga u vezi sa Vašim podacima servisnim operaterima. Imate pravo da navedeno odbijete korišćenjem svojih prava u skladu sa daljim tekstom. U ovom slučaju pristup našim uslugama može biti ugrožen.

d. Možemo preneti sve ili deo prikupljenih podataka radi:

 • Deljenja ovih informacija unutar SOMFY Grupe;
 • Deljenja ovih informacija našim poslovnim partnerima u svrhu neposrednog reklamiranja, uz Vaš prethodni pristanak;
 • U cilju poštovanja zakona ili zahteva koje su uputili relevantni državni organi;
 • Radi pokretanja pravnih postupaka ili korišćenja našeg prava na odbranu; ili
 • Radi sprečavanja prevare ili bilo koje druge pravno nedozvoljene aktivnosti.

e. U okviru Vaše posete ili kupovine Proizvoda ili Usluga na Internet sajtovima, možete pristupiti brojnim društvenim mrežama vezanim za Facebook, Twitter, Google+ ili Pinterest. Svi lični podaci koje učinite pristupačnim i dostupnim na pomenutim društvenim mrežama biće dostupne SOMFY, i ovim izjavljujete da ste izričito saglasni za takvo korišćenje.

Bez obzira na navedeno, SOMFY ne stvara niti koristi bilo koju nezavisnu bazu podataka koja bi povezivala/grupisala Vaše podatke pronađene na ovim društvenim mrežama.

Ukoliko želite da SOMFY uskratite pristup pomenutim informacijama koje su dostupne na Vašem javnom profilu na ovim mrežama, možete iskoristiti mogućnosti koje su Vam dostupne na tim mrežama, a kojima se ograničava pristup Vašim ličnim podacima.

3. Poštovanje Vaših podešavanja

a. U skladu sa merodavnim pravom ili propisom koji se odnosi na informacionu tehnologiju, podatke ili lične slobode, imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima u cilju dodavanja, ispravke ili brisanja pomenutih podataka, kao i da uložite prigovor na obradu Vaših podataka u legitimne svrhe. Ukoliko želite da iskoristite ovo pravo, možete da pišete na sledeću adresu uz priložen dokaz o Vašem identitetu:

 • Email: info@somfy.co.rs
 • Pošta: Migro doo – Predstavništvo Somfy
 • Somborska 29
 • 25211 Svetozar Miletić

U slučaju da svoj identitet dokazujete kopijom Vašeg ličnog identifikacionog dokumenta, isti ćemo čuvati jednu (1) godinu, osim ukoliko je poslata uz zahtev da se Vaši lični podaci ne obrađuju. U navedenom slučaju, kopija će biti čuvana tri (3) godine.

b. Možete dati saglasnost da primate poslovne ponude i obaveštenja od SOMFY obeležavanjem odgovarajućih polja tokom prikupljanja podataka. Ovo Vam omogućava da kontrolišete i ograničite obim naše komunikacije sa Vama.

c. Možemo proslediti Vaše lične podatke poslovnim partnerima kako bi bili u mogućnosti da Vam šalju poslovne ponude i obaveštenja o drugim proizvodima i uslugama koje mogu biti predmet Vašeg interesovanja. U takvim slučajevima ćemo od Vas zatražiti da obeležite odgovarajuće polje ukoliko ste zainteresovani da primate takve ponude.

II – AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA KORIŠĆENJEM KOLAČIĆA („COOKIES“)

Prilikom posete SOMFY Internet stranicama, kolačići („cookies“) mogu biti zapamćeni na Vašem kompjuteru, mobilnom telefonu ili tabletu.
Naše Internet stranice su namenjene da zadovolje potrebe i očekivanja korisnika interneta. Imajući navedeni cilj u vidu, koristimo kolačiće posebno, na primer, da ubrzamo deljenje i navigaciju na našim internet sajtovima.

1. Šta je kolačić („cookie“)?

Kolaćić („cookie“) je alfanumerički identifikator koji se čuva na Vašem hard disku kada posetite Internet stranicu, mobilnu aplikaciju ili reklamu. On pamti informacije o Vašim posetama drugim Internet stranicama (strane koje ste posetili, dan i vreme posete i slično). Možemo da pročitamo prilikom sledeće posete našoj Internet stranici.

2. Zašto koristimo kolačiće?

Naše Internet stranice koriste različite vrste kolačića koje imaju različitu namenu. Neki od njih su neophodni radi korišćenja naših Internet sajtova.

Neophodni kolačići
Ovo su količići koji su neophodni za funkcionisanje naših internet sajtova jer omogućavaju korišćenje njihovih osnovnih funkcija. Bez ovih kolačića ne biste bili u mogućnosti da koristite naše internet sajtove normalno. Ovi kolačići su sačuvani od strane SOMFY, a odnose se samo na rad naših internet sajtova.

Kolačići koji služe za analizu
Ovo su kolačići koji nam daju informacije o korišćenju i funkcionisanju naših internet sajtova i omogućavaju nam da poboljšamo njihov rad (na primer najposećenije stranice i sl.). Većina ovih kolačića su SOMFY kolačići.

Reklamni kolačići
Ovo su kolačići koji služe da Vam prikažu reklamni materijal ili da Vam pošalju obaveštenja na našim ili drugim internet sajtovima, a koja se poklapaju sa Vašim interesovanjima dok ste povezani na internet. Oni se posebno koriste da bi ograničili broj prikaza reklamnog materijala i da bi pomogli da se izmeri efikasnost neke reklamne kampanje.

Blokiranje reklamnih kolačića ne utiče na korišćenje naših internet sajtova. Međutim, njihova blokada neće sprečiti prikaz reklamnog materijala na našim internet sajtovima ili na Internetu.

Blokiranje reklamnih kolačića samo dovodi do prikaza reklama koje ne uzimaju u obzir Vaša interesovanja i preferencije. Ovi kolačići su većinski kolačići trećih lica i pretežno zavise od reklamnih kompanija. Nismo u mogućnosti da navedemo kompletnu listu ovih kompanija.

3. Blokiranje ili onemogućavanje kolačića („cookies“)

Kolačići su regulisani Vašim pretraživačem. Možete podesiti svoj pretraživač u bilo kom trenutku da obrišete kolačiće sa Vašeg hard diska, sprečite čuvanje novih kolačića ili aktivirate prijem obaveštenja pre čuvanja kolačića da biste bili u mogućnosti da ih blokirate.

Na ovaj način, možete automatski blokirati kolačića podešavanjem Vašeg pretraživača na sledeći način:

Molimo da imate na umu da podešavanje može promeniti Vaše uslove pristupa našim uslugama i internet sajtovima koje zahtevaju korišćenje kolačića. Ukoliko je Vaš pretraživač podešen da blokira sve kolačiće, nećete imati optimalne uslove za korišćenje naših usluga.

Većina pretraživača daje mogućnost da podešavate kolačiće koji Vam odgovaraju. Možete podesiti svoj pretraživač da blokira ili obriše određene kolačiće. Načelno, takođe biste mogli da podesite slične tehnologije na isti način koristeći svoje omiljene pretraživače.

Preko sledećih linkova možete naći uputstva kako da podesite kolačiće u zavisnosti od vrste pretraživača koji koristite.

Podešavanja u vezi sa kolačićima, možete promeniti u svakom trenutku klikom OVDE.

U svakom slučaju, kolačići koji su sačuvani na našem terminalu, kao i svaka druga stvar koja služi za Vašu identifikaciju u statističke svrhe, neće biti čuvane duže od trinaest (13) meseci. Protekom ovog perioda podaci koji se odnose na posete Internet stranicama vezani za korisničko ime će biti obrisani ili anonimizirani.

III- OPŠTA PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA LIČNE PODATKE
1. Period čuvanja ličnih podataka

Čuvamo Vaše lične podatke na način na koji su korišćeni tokom trajanja našeg poslovnog odnosa sa Vama samo za vreme koje je potrebno za upravljanje pomenutim odnosom.

Podaci koji se odnose na Vaš lični nalog (korisničko ime, lozinka) će biti čuvani maksimalno u trajanju od tri (3) godine računajući od dana:

 • kada ste zatvorili ili izbrisali svoj lični nalog,
 • kada smo ih prikupili,
 • naše poslednje korespondencije.

Podatke o bankovnim računima (ukoliko je primenljivo) obrađuje naš servisni operater i čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za potrebe poslovnog odnosa ili transakcije, a u skladu sa merodavnim pravom. U svakom slučaju, podaci koji se odnose na sigurnosni broj („visual cryptogram“) se ne čuvaju i podaci o bankovnom računu se brišu nakon isteka važenja korišćene kreditne kartice.

Tehnički podaci o upotrebi koji se odnose na korišćenje Vaših proizvoda će biti čuvani godinu dana od dana njihovog prikupljanja, osim u slučaju anonimizacije podataka.

2. Mere bezbednosti prikupljenih podataka

Uložili smo tehnička sredstva koja su potrebna da spreče slučajno ili namerno uništenje, gubitak, propadanje, neovlašćeno otkrivanje, promenu ili pristup Vašim ličnim podacima.

Zaposleni koji imaju pristup Vašim ličnim podacima ovim se obavezuju da poštuju njihovu poverljivost.

3. Veze sa drugim internet sajtovima

Činjenica da Vam pružamo mogućnost pristupa drugim internet sajtovima putem hipertekst linkova nas ne čini odgovornim za bilo kakvo postupanje koje se odnosi na lične podatke na tim internet sajtovima.

IV- KONTAKT

Osoba odgovorna za prikupljanje podataka je: Lorant Kanjo.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja koja se odnose na naš Pravilnik o zaštiti poverljivosti, molimo da nas kontaktirate putem našeg internet sajta ili slanjem pisma na sledeću adresu:

 • Migro doo – Predstavništvo Somfy
 • Somborska 29
 • 25211 Svetozar Miletić