Lista za proveru za unutrašnje zasenčivače

(8) 12.10.2018
Stavke koje treba proveriti pre izbora motorizovanog sistema za unutrašnje zasenčivače:  1. Vrsta instalacije. Veličina prozora i težina unutrašnjih zasenčivača utiču na obrtnu silu motorizovanog sistema koji izaberete. Za veće prozore ili teže zasenčivače, moraćete da izaberete motorizovani sistem sa većom obrtnom silom.  2. Tihi motorizovani sistemi. Da biste postigli sjajne akustične performanse koje nudi Sonesse® spektar, preporučujemo vam da: - Koristite dodatnu opremu „Dizajniran za tišinu“ za Sonesse® spektar ili asortimane iz ponude naših partnera. - Odaberite glatku tkaninu. - Pažljivo postavite rešenje.  3. Dostupan izvor napajanja. U blizini motora mora da postoji izvor napajanja. Ove Somfy proizvode mora da montira profesionalac.