Kako Somfy upravlja mojim ličnim podacima?

(3) 12.10.2018
Somfy je uvek stavljao naglasak na bezbednost podataka o korisniku, posebno nakon dolaska interneta i povezanih predmeta. Naši serveri su veoma bezbedni i SOMFY je posvećen zaštiti podataka naših klijenata kroz rigoroznu politiku bezbednosti i poverljivosti.