Da li je moguće motorizovati prozorske kapke postavljene na spoljašnju izolaciju?

(6) 26.06.2019

Da, naravno, naša motorizacija izrađena po meri može odgovoriti na ovaj tip konfiguracije putem studije izvodljivosti.