Ref: 1134061

ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR

ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR

Altus RS 50 IO motori, poslednji u nizu IO proizvoda... Pristupačan IO motor!

Applications
Rolling shutter

Detalji i specifikacije

Potvrda izvršenja radio komande u realnom vremenu zahvaljujući io tehnologiji:

  • Potvrda izvršenja radio komande
  • Garantovano slanje radio komande ponavljanjem te komande osam puta
  • Praćenje izvršenja komande u realnom vremenu

Lakoća podešavanja:

  • Podesite smer motora & krajnje položaje sa lakoćom
  • Kompatibilnost sa EMS Alatom za jednostavniju instalaciju

Širok spektar funkcija & dizajn:

  • Kompatibilnost sa velikim brojem daljinskih upravljača
  • Kompatibilnost sa Tahoma & Connexoon uređajima za upravljanje putem aplikacije

Technical characteristics

Nominalni napon/Frekvencija 230V - 50Hz
Radio frekvencija 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz
Tip kabla VVF
Termalno vrijeme 4 mn
Tip krajnih prekidača Electronic