Ne mogu da pronađem taster Stop na daljinskom upravljaču.

(5) 28.09.2018
Taster „My“ zaustavlja zasenčivač kada se kreće. Možete ga zaustaviti i okretanjem točkića ili pritiskom na tastere „Up“ (Gore) i „Down“ (Dole).