Lista za proveru za kapije

(17) 22.11.2018
Stavke koje treba proveriti pre izbora motorizovanog sistema: 1. Da li postoji izvor napajanja na lokaciji na kojoj želite da ugradite motor? 2. Da li kapija pravilno radi? Da li se otvara i zatvara bez potrebe za primenom sile? 3. Krila bi trebalo da su od drveta, PVC-a ili metala. 4. Koja je veličina i težina krila? 5. Koliki je prostor na raspolaganju za ugradnju motora (bočni prostor)?