Koje vrste unutrašnjih zasenčivača mogu da motorizujem?

(10) 28.09.2018
Većina vrsta unutrašnjih zasenčivača može imati pogon na struju: platneni zasenčivači koji se namotavaju, rimski zasenčivači, balon zavese, venecijaneri sa aluminijumom ili drvetom, zavese i mnoge druge.