Kako da izaberete pravi motorizovani sistem za spoljašnje skrinove?

(5) 12.10.2018
Postoji nekoliko vrsta spoljašnjih skrinova:  1. Skrinovi sa kasetom. Zaptivena kaseta štiti tkaninu od loših vremenskih prilika i garantuje duži radni vek opreme.  2. Tradicionalni skrinovi. Postoje dva tipa sistema skrinova: šinski sistem koji vodi tkaninu duž šina ili kablovski sistem putem kog se tkanina slobodno kreće. Za ove skrinove, preporučujemo vam da koristite Suneo Io motorizovani sistem.  3. Skrinovi sa zip sistemom. Tkaninu na mestu drže bočni kanali zahvaljujući polu-zip sistemu. Za ove skrinove, preporučujemo vam da koristite Maestria 50+ Io motorizovani sistem.