Poštujemo princip Act for Green

Inicijativa kompanije Somfy za smanjenje uticaja na životnu sredinu

Somfy podržava Act for Green

Od 2018. godine kompanija Somfy se založila za globalni pristup eko-odgovornosti pod nazivom We Act for Green. Pristup je zasnovan na tri stuba: Zelene zgrade, Zeleni proizvodi, Zeleni timovi.

ZELENE ZGRADE

Zastupamo efikasnije zgrade i dobrobit ljudi koji borave u njima. Naš cilj je da unapredimo životno okruženje ljudi ispunjavajući njihova očekivanja po pitanju komfora, bezbednosti i uštede energije.

ZELENI PROIZVODI

Zastupamo ekološki dizajnirane proizvode. U 2019. godini, cilj nam je da 50% naših prodatih proizvoda poseduje naš pristup ekološkog dizajna „Act for green®“ (Zastupaj zeleno), a 80% 2020. godine.
energy-function

ZELENI TIMOVI

Zastupamo odgovornije prakse. Stvaramo zajednicu zelenih ambasadora i primenjujemo ekološke prakse na svim lokacijama Somfy grupacije!

Act for Green, Svrha

Preosmišljavanje koncepta proizvoda za održiviju budućnost

Act for Green® je dobrovoljna inicijativa kompanije Somfy, koja za cilj ima smanjenje uticaja proizvoda na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa: od vađenja sirovina do kraja radnog veka. Act for Green® je osiguranje da kvalitetni proizvodi poštuju zahteve ekološkog dizajna.  

Act for green, Kako funkcioniše?

An eco-design approach identified by a label

Potrošnja struje

Potrošnja struje u stanju mirovanja za motorizacije je smanjena na manje od 0,5 vati.

Resursi

Neke stare tehnologije elektronskih komponenti za koje je identifikovano da imaju veliki uticaj su zabranjene u daljinskim upravljačima.

Dugotrajnost

• Motorizacije: U slučaju prepravke i/ili ažuriranja softvera, elektronske kartice mogu biti razmontirane u fabrici. • Daljinski upravljači: Naši proizvodi su otporni na padove i udarce prema međunarodnim standardima.

Hemijske materije

Eksterna laboratorija je ispitala usklađenost sa evropskom RoHS direktivom i REACH propisima.

Pakovanje

Uklanjanje klinova od polistirena i PVC-a: • Minimalno 50% recikliranog kartona. • Uputstva su 100% napravljena od recikliranog papira.

Izjava o zaštiti životne sredine

Izjava o zaštiti životne sredine na mreži PEPecopassport® je napravljena za naše proizvode, a Bureau Veritas ju je verifikovala kao eksterni partner.

Saznajte više o principu Act for Green